Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Психолог радить...

 <

Бібліотека

<

Блог для конкурсу

 <

2021-2022 н.р.

Склад Ради профілактики правопорушень ЗОШ № 84 на 2021-2022 н.р.:

Голова Ради – Дорошенко С.С., директор школи.

Заступник голови - Лізвінська Н.В., заступник директора з ВР;

Члени Ради:

      Младєнова Л.П. - соціальний педагог;

      Філіма Х.О. – педагог-організатор;

      Губарева С.О. – вчитель правознавства;

      Горіна Я.Є. - голова батьківської ради;

      Лукач О.І. – лікар;

      Романов Данило – представник учнівського парламенту.

 

Положення про Раду профілактики правопорушень

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                        Директор ЗОШ № 84 

                                                                               _______С.С.Дорошенко

                                                                                                   (наказ по школі від 02.09.2021
№ 203р)

Графік

засідань шкільної Ради профілактики правопорушень

на 2021 – 2022 н.р.

№ засі-

дання

Тематика

Термін проведення

Відповідальний

1

1. Про роботу Ради профілактики правопорушень та затвердження плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2021/2022 н.р.

2. Про внутрішньошкільний облік дітей, схильних до порушення дисципліни чи скоєнню правопорушень.

3.Про соціальну паспортизацію класних колективів, соціальний паспорт школи і складання актів обстеження житлово-побутових умов.

4. Про працевлаштування випускників 2021 року, в т.ч. і дітей вразливих категорій.

02.09.2020

Лізвінська Н.В., заступник директора з ВР;

Младєнова Л.П., соц.педагог

2

1. Про підсумки Всеукраїнського рейду «Урок».

2. Про зайнятість здобувачів освіти позашкільною освітою.

4. Звіти наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, дітей групи ризику про виконання ними учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.

28.10.2021

Лізвінська Н.В., заступник директора з ВР;

Младєнова Л.П., соц.педагог; класні керівники

3

1. Про проведену роботу щодо профілактики шкідливих звичок серед школярів, учнівської молоді.

2. Звіти наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, дітей групи ризику про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.

3. Про зайнятість учнів у період зимових канікул.

23.12.2021

Лізвінська Н.В., заступник директора з ВР;

Младєнова Л.П., соц.педагог; класні керівники

4

1. Про проведену роботи щодо профілактики негативного впливу інформаційного простору на особистісний розвиток учнів.

2. Про діяльність служби порозуміння.

3. Про роботу педагогів-наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.

17.02.2022

Лізвінська Н.В., заступник директора з ВР;

Младєнова Л.П., соц.педагог; Саміляк О.В., практ.психолог; класні керівники

5

1. Про стан правопорушень серед неповнолітніх протягом 2021/2022 навчального року.

2. Про професійну визначеність випускників 9,11 класів.

3. Про стан роботи щодо  здійснення  контролю  за  відвідуванням здобувачами освіти навчальних  занять.

4. Про підсумки спільної  роботи школи зі  службою у справах  дітей, кримінальною  міліцією  тощо.

5. Про роботу педагогів-наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.

12.05.2022

Лізвінська Н.В., заступник директора з ВР;

Младєнова Л.П., соц.педагог;

класні керівники.

Позачергові засідання Ради профілактики правопорушень можливі на запит класних керівників та вчителів –предметників.

 

План роботи

Ради профілактики правопорушень

на 2021– 2022 н.р.

 

Мета: попередження протиправної поведінки учнів школи, профілактика куріння та вживання алкогольних,  токсичних і наркотичних речовин, профілактика травматизму, аморальної поведінки батьків і учнів, активізація виховної позиції батьків.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ

1                  

Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнів

Протягом року

Класні керівники,

Младєнова Л.П., соц.педагог

2                  

Поставити на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризику

до 04.09.2021

Лізвінська Н.В., ЗДВР,

Младєнова Л.П., соц.педагог

3                  

Оновити чи завести на кожного з вищевказаних учнів психолого-педагогічні картки та вести за ними спостереження

До 20.09.2021

(спостереження – Протягом року)

Младєнова Л.П., соц.педагог

4                  

Організувати роботу «Шкільної служби порозуміння» із залученням учнів правового профілю.

Листопад 2021

Младєнова Л.П., соц.педагог

5                  

Проводити години спілкування, години довіри на тему «Твоє життя – твій вибір»

Протягом року

Младєнова Л.П., соц.педагог,

класні керівники

6                  

Організувати та провести декаду правових знань

Грудень 2021

Лізвінська Н.В., ЗДВР

Младєнова Л.П., соц.педагог

Губарева С.О, вч. іст. і правознавства

7                  

Відвідування учнів вдома з метою вивчення особливостей середовища, у якому виховуються учні

Протягом року

Младєнова Л.П., соц.педагог,

класні керівники

8                  

Опрацювати питання методики превентивного виховання учнів на засіданнях ШМО класних керівників тощо.

Протягом року

Кочеткова Л.П., кер. ШМО кл.кер.,

класні керівники

9                  

Провести роботу з учнями «групи ризику» із залученням психологічної служби та представників правоохоронних органів

За потребою

Лізвінська Н.В., ЗДВР

Младєнова Л.П., соц.педагог

10               

Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботи

Протягом року

Младєнова Л.П., соц.педагог; кл.керівники,

керівники гуртків

11               

Проводити операції-рейди: «Урок», «Куріння», «Запізнення» з метою покращення успішності та дисципліни учнів

Відповідно до плану роботи школи

Лізвінська Н.В., ЗДВР

Філіма Х.О., педагог-організатор, Младєнова Л.П., соц.педагог

12               

Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборів

Протягом року

Лізвінська Н.В., ЗДВР, класні керівники

13               

Проводити психолого-педагогічне анкетування / співбесіду із метою виявлення причин порушень дисципліни окремих учнів

За потребою

 

Саміляк О.В., практ.психолог

14               

Заслуховувати на нарадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного виховання

Відповідно до плану роботи школи

Лізвінська Н.В., ЗДВР

Кочеткова Л.П., керівник ШМО; Младєнова Л.П., соц.педагог

15               

Забезпечити безперервну співпрацю суб’єктів НВП та представників правоохоронних органів

Протягом року

Лізвінська Н.В., ЗДВР,

Младєнова Л.П., соц.педагог

16               

Скласти соціальні паспорти школи та класів

До 15.09.2021

Младєнова Л.П.,

соц.педагог,

кл.керівники

17               

Провести моніторинг соціальної адаптації учнів школи та рівня їхньої вихованості

Протягом року

Младєнова Л.П.,

соц.педагог, Саміляк О.В., практ. психолог

 

ПСИХОЛОГІЧНІЙ СУПРОВІД

18               

Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання  учнів, які потребують педагогічної уваги

Протягом року

Класні керівники,

Саміляк О.В.,

практ. психолог

19               

Розробка рекомендацій для вчителів, класних керівників, щодо профілактичної роботи з учнями за результатами спостережень та анкетувань

Протягом року

Младєнова Л.П., соц.педагог; Саміляк О.В., практ.психолог

20               

Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективів

Протягом року

Саміляк О.В., практ.психолог

21               

Спрямувати роботу батьківського лекторію на вивчення проблем зі здійснення превентивного виховання в сім’ї з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги

Протягом року

Дорошенко С.С., директор школи

Лізвінська Н.В., ЗДВР

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ І

 ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

22               

Провести аналіз умов проживання в сім’ях опікунів дітей-сиріт

До 15.09.2021, до 19.01.2022

Младєнова Л.П., соц.педагог, кл.керівники

23               

Перевірити наявність проби Руф’є в учнів, в т.ч. і у   дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки

Щомісяця

Медпрацівники

24               

Провести діагностику негативного впливу інформаційних технологій на дітей

Листопад 2021, квітень 2022

Саміляк О.В., практ.психолог

25               

Організувати роботу щодо допомоги у виборі сфери професійної діяльності для учнів

 9-х  і 11-х класів.

Протягом року

Младєнова Л.П., соц.педагог; Саміляк О.В., практ.психолог

26               

Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях

Протягом року

Вчителі фізичної культури

 

УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

27               

Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, школі

Протягом року

Класні керівники,

вч. основ здоров’я

28               

Провести роз’яснювальну роботу серед батьків щодо медичного обстеження учнів

Протягом року

Медпрацівники

29               

Контролювати та аналізувати стан здоров'я школярів

Відповідно до графіка

Адміністрація школи;

Медпрацівники

30               

Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДу

Протягом року

Педколектив школи

31               

Забезпечити участь школярів у освітньо-виховних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Протягом листопада-грудня 2021

Лізвінська Н.В., ЗДВР, педколектив школи

32               

Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя

Протягом року

Класні керівники, вчителі-предметники

33               

Організовувати зустрічі учнів із спеціалістами Запорізького наркодиспансера,  ССД

Протягом року

Лізвінська Н.В., ЗДВР, Младєнова Л.П., соц.педагог

34               

Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітей

Протягом року

Лізвінська Н.В., ЗДВР, Младєнова Л.П., соц.педагог; Саміляк О.В.,

практ.психолог

35               

Оформити постійнодіючу виставку літератури за даною тематикою

Відповідно до графіка

Педак Л.І. , завідувач бібліотекою

 

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ТА

ЗАПОБІГАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЗАХИСТ ЇХНІХ ПРАВ

36               

Провести оцінку учнями рівня своїх знань про права дитини

Грудень 2021

Класні керівники

37               

Організувати роботу з ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини, законодавчих актів України, де закріплюється їхнє правове становище

Листопад-грудень 2021

Лізвінська Н.В., ЗДВР,
Младєнова Л.П., соц.педагог; Губарева С.О., вч.історії та права; класні керівники

38               

Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні права

Протягом року

Класні керівники,

Младєнова Л.П., соц.педагог;

39               

Формувати в підлітків розуміння власної відповідальності за ризик інфікування ВІЛ та СНІД,  а також виникнення незапланованої вагітності

Протягом травня 2022

Медпрацівники

40               

Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку

До 20.09.2021

Класні керівники; Младєнова Л.П., соц.педагог

41               

Проводити співбесіди з класними керівниками щодо причини пропусків занять учнями та дисциплінарних порушень

Щоденно

Лізвінська Н.В.,ЗДВР

Кл.керівники

ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ФІЗИЧНОГО Й ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

42               

Ознайомити вчителів з мірою відповідальності за виконання покладених на них обов’язків

Відповідно до графіку

Дорошенко С.С., директор школи

43               

Провести заходи щодо виявлення ознак вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести відповідні профілактичні заходи

Протягом року

Класні керівники; Младєнова Л.П., соц.педагог

44               

Проводити індивідуальну роботу з дітьми з функціонально-неспроможних сімей

Протягом року

Класні керівники; Младєнова Л.П., соц.педагог

45               

Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми працівників, учнів школи та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності

Протягом року

Адміністрація школи, Младєнова Л.П., соц.педагог

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВОПОРЯДКУ

ТА ЕТИЧНИХ НОРМ СТОСОВНО ДІТЕЙ В ІГРОВИХ ЗАЛАХ,

КОМП’ЮТЕРНИХ КЛУБАХ ТА ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

46               

Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо необхідності виховання в сім’ї високих морально-етичних рис в учнівської молоді

Протягом року

Младєнова Л.П., соц.педагог;

класні керівники

47               

Обговорювати питання щодо здійснення контролю з боку батьків за порушенням етичних норм поведінки та правопорушень їхніх дітей під час перебування в ігрових залах, комп’ютерних клубах і громадських місцях

Протягом року

Класні керівники; Младєнова Л.П., соц.педагог

СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ

Залучення сім’ї й громадськості до педагогічного процесу,

аналіз і оцінка результатів, прогнозування його розвитку

48               

Організувати спільну діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги

Протягом року

Адміністрація школи

Кл.керівники

49               

Залучати батьків до участі в загальношкільних, класних позаурочних заходах

Протягом року

Адміністрація школи

Кл.керівники

50               

Провести загальношкільні батьківські збори, засідання батьківського комітету, ради школи

Відповідно до плану

Адміністрація школи

 

Взаємодія школи із позашкільними закладами, громадськими організаціями

51               

Залучити працівників позашкільних, громадських, правоохоронних організацій до проведення гуртків

Протягом року

Адміністрація школи

52               

Проводити індивідуальні бесіди з представниками громадських організацій щодо участі в навчально-виховному процесі

При необхідності

Адміністрація школи

53               

Брати участь в заходах відповідно до договорів про співпрацю.

Протягом року

Адміністрація школи

 

 

 

 

 

Корисні посилання

Powered by Шаблоны Joomla.|Шаблоны Joomla Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.